சேலம் கோட்ட அரசு பேருந்துகளில் , நடத்துனர் தகாத வார்த்தை , நிறுத்தங்களில் நிற்காதது , சில்லறை பிரச்சனை போன்ற சேவை குறைகளை 9489203900 இல் தெரிவிக்கலாம் , உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *